Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

 W dniu 10.grudnia.2018 roku w sali audiowizualnej Gorlickiego Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Radość" Gorlice.Podczas zebrania podsumowano działalność za lata 2015 - 2018. Przdstawiono plan działania oraz potrzeby dotyczące grup szkoleniowych. Wybrano Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną na kadencję 2019 - 2022

ZARZĄD KLUBU        MKS Radość Gorlice przedstawia się następująco:

Marek Mróz                   Prezes MKS Radość Gorlice

Konstanty Mrozek    Wiceprezes MKS Radość Gorlice 

Agnieszka Gotfryd         Skarbik/księgwość

Agnieszka Myrta            sekretarz

Andrzej Wojtas               członek 

KOMISJA REWIZYJNA:

Jadwiga Świętnicka           Przewodnicza Komisji

Józef Górak                       członek

Mariusz Berdysz                członek